Ehitusjäätmete äravedu

Ehitusjäätmete äravedu

Firma GologLogistic OÜ pakub multilift konteinerite rendi ja tühjendusteenust. Võimalik on tellida nii 15, 20 kui 30m3-ne konteiner. Vajadusel aitame Sind jäätmete pealelaadimisel ja erinevatel koristus- ning lammutustöödel.

Omame jäätmeluba KL-51003, JÄ/334804

Ehitus- ja lammutus segajäätmed

Ehitusjäätmed on puidu, metalli, betooni, tellise, klaasi ja muud ehitus, remondi ja lammutustegevuse käigus tekkivad jäätmed ning väljaveetav pinnas.
Ehitusjäätmete hulka ei tohi panna eterniiti või muid asbesti sisaldavaid jäätmeid, ohtlike jäätmeid (värvid, lahustid, õlid, liiklusvahendite rehvid jms), olmeprügi, orgaanilised jäätmed, vedelaid jäätmeid, kontori ja kodu tehnika ning mööbel, mille transpordiks tuleb tingimused eraldi kokku leppida.

Ehitus- ja lammutus-segajäätmed

Hinnakiri: Tallinna piires

(Töötame 100% ettemaksuga. Vajadusel aitame Sind jäätmete pealelaadimisel ja erinevatel  koristus- ning lammutustöödel.)

15m3415 eur (hind koos km%)Hind sisaldab 3 tonni jäätmeid
30m3535 eur (hind koos km%)Hind sisaldab 5 tonni jäätmeid

Väljaspool Tallinnat lisandub täiendav transporditasu 1,5 €/km

TELLI KONTEINER

Click or drag a file to this area to upload.

Ehitus ja lammutuse-segajäätmete äraveo tingimused

Tingimused:
● Tagatud ligipääs veoautole (laadimisala, kindel pinnas, sissesõidu kõrgus ja laius, pargitud autod ja muu, mis võib takistada konteineri paigaldamist)
● laadimiseks ettenähtud materjal ei tohi olla tõstukite laadimisulatusest kaugemal, c.a 5m
● Territooriumil, kus toimub laadimine peab olema tagatud minimaalne kõrgus 5m (kõrgepingelised liinid, varikatused jne.)
● Vajadusel tellija poolt peab olema tagatud – Märgistused, teesulud, jne)
● Tühisõidutasu 40 eur (Hinnale lisandub km 20%), rakendub juhul kui eelnimetatud punktid pole täidetud ja teenust pole võimalik teostada.
● Juhul kui konteiner sisaldab olmejäätmeid, toidujäätmeid, toidupakendeid, klaastaarat vedelaid- ja/või ohtlikkejäätmeid rakendub hind 170 €/tonn